Seksyen 9 - Polisi Pemulangan Produk dan Dasar Beli-Balik


9.1

Pengedar dibenarkan untuk menamatkan keahliannya di dalam Syarikat secara sukarela, dan boleh membuat permintaan secara bertulis kepada Syarikat untuk membeli balik produk yang belum dijualnya.


9.2

Produk yang ingin dipulangkan dan dibeli-balik oleh Syarikat tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) Produk mestilah belum dibuka atau digunakan.

(b) Produk mestilah berada dalam keadaan yang baik dan boleh dijual semula.

(c) Tarikh invois pembelian produk tersebut mestilah dalam masa 180 hari. [Peraturan-Peraturan Jualan Langsung (Skim dan Perjalanan)2001, Sec.6 ]


9.3

Pembayaran balik ke atas produk yang dibeli-balik itu adalah mengikut syarat-syarat berikut

Jika Produk Yang Tidak Terjual itu Dibeli-balik, Adakah Yuran Pentadbiran Dikenakan ?
(a) Dalam masa tempoh bertenang sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh invois. TIDAK PERLU
(b) Dalam masa 180 hari dari tarikh invois. 10% Yuran Pentadbiran akan dikenakan. [Peraturan-Peraturan Jualan Langsung(Skim dan Perjalanan)2001, Sec.6 ]

9.4

Semua bonus jualan yang pernah diterima oleh Pengedar penamatan sebelum ini akan ditolak.


9.5

Adalah tanggungjawab semua upline yang terlibat memulangkan bonus jualan yang mereka pernah terima daripada jualan produk terbatal sebelum ini kepada Pengedar penamatan. Pembayaran balik bonus jualan kepada pengedar penamatan adalah tanggungjawab asas semua upline.


9.6

Jumlah bersih pembayaran balik untuk pembelian-balik produk akan dikeluarkan dalam masa 30 hari selepas pemulangan produk diterima oleh Syarikat.