Seksyen 8 - Penggantungan dan Penamatan Keahlian


8.1

Penggantungan dan penamatan keahlian didalam Syarikat akan menyebabkan pemberhentian semua hak dan keistimewaan dibawah Pelan Pemasaran Syarikat, atau kepentingan yang telah diberikan khas oleh Syarikat kepada Pengedar tersebut.


8.2

Setelah keahliannya digantung atau ditamatkan, Pengedar akan kehilangan segala haknya, status, manfaat dan keistimewaan-keistimewaan dibawah pelan pemasaran.


8.3

Secara meluas Penamatan Keahlian dibahagikan seperti yang berikut.

(a) Keahlian dianggap telah ditamatkan.

(b) Penggantungan dan/atau penamatan dibuat oleh pihak Syarikat.

(c) Penamatan sukarela (iaitu menarik diri secara sukarela) oleh Pengedar sendiri.


8.4

Keahlian dianggap telah ditamatkan.

Keahlian Pengedar adalah dianggap telah ditamatkan jika berlakunya perkara-perkara berikut sama ada di dalam atau di luar Malaysia.

(a) Pengedar telah melakukan perbuatan jenayah di bawah mana-mana undang-undang jenayah.

(b) Pengedar telah disabitkan bersalah dalam mana-mana mahkamah.


8.5

Penggantungan atau Penamatan dibuat oleh pihak Syarikat.

(a) Jika didapati mana-mana Pengedar yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan Polisi dan Prosedur Pengedar Syarikat, AJLSAP 1993 atau unndang-undang kerajaan, Syarikat mempunyai hak dan kuasa untuk menggantung dan/atau menamatkan keahlian Pengedar dan mengambil sebarang tindakan yang sewajarnya dan berpatutan terhadap Pengedar pada bila-bila masa sahaja.

(b) Pengedar yang telah digantung atau ditamatkan keahliannya boleh membuat surat rayuan kepada pihak Syarikat dalam tempoh empat-belas (14) hari dari tarikh ia digantung atau ditamatkan keahlian. Surat rayuan perlulah sampai di ibupejabat Syarikat dan dicop rasmi bukti penerimaan oleh pengawai Syarikat.

(c) Syarikat mempunyai hak dan kuasa untuk membuat keputusan muktamad terhadap rayuan tersebut. Pengedar tidak boleh mempertikaikan keputusan muktamad.


8.6

Penamatan sukarela (iaitu menarik diri secara sukarela) oleh Pengedar sendiri.

(a) Pengedar dibenarkan untuk menamatkan keahliannya secara sukarela dengan menghantarkan permohonan bertulis kepada Syarikat.

(b) Tarikh berkuatkuasa bagi penamatan keahlian Pengedar adalah hari dimana Syarikat menerima dan mengesahkan permohonan penamatan itu.

(c) Apabila membuat permohonan penamatan keahlian, dokumen-dokumen berikut perlulah disertakan:

Surat penamatan yang telah ditandatangani oleh Pengedar sendiri.

Semua salinan asal 'Invois'dan 'Delivery Order' bagi produk yang telah dibeli.

Sebab-sebab penamatan.

(d) Apabila permohonan penamatan telah diterima, syarikat akan menetapkan satu tarikh temu-janji untuk Pengedar penamatan datang ke pejabat dan memulangkan produk yang belum dijual.

(e) Produk yang hendak dipulangkan dan dibeli-balik oleh Syarikat tertakluk kepada syarat Polisi Pemulangan Produk dan Dasar Beli-Balik dibawah seksyen 9.


8.7

Sebaik sahaja Syarikat menerima penamatan keahlian dan membeli-balik produk tidak terjual itu, jualan asal produk yang dipulangkan itu adalah dianggap terbatal.


8.8

Oleh kerana jualan produk yang dipulangkan itu telah dianggap terbatal, ini mungkin menjejaskan status penaja dan semua rangkaian pengedaran atasan (uplines).

(a) Kedudukan pangkat penaja (sponsor) dan semua rangkaian pengedaran atasan (uplines) yang telah tercapai dengan penggunaan PV jualan produk terbatal itu akan dibatalkan juga. Ini mungkin menyebabkan pangkat penaja dan upline lain diturunkan ke pangkat asal.

(b) Semua komisen jualan yang pernah diterima oleh Pengedar penamatan sebelum ini akan ditolak daripada pembayaran balik. Adalah tanggungjawab semua upline yang terlibat memulangkan komisen jualan yang mereka pernah terima daripada jualan produk terbatal sebelum ini kepada Pengedar penamatan. Pembayaran balik komisen jualan kepada Pengedar penamatan adalah tanggungjawab asas semua upline.

(c) Jualan produk yang terbatal ini akan ditolak dari pengiraan BV untuk pembayaran bonus perkongsian keuntungan (profit-sharing bonus) kepada semua upline yang terlibat sebelum ini. Selepas ditolak pembatalan jualan BV ini dan menyebabkan kekurangan BV untuk layak menerima bonus perkongsian keuntungan, maka kelayakan untuk menerima bonus perkongsian keuntungan itu akan dibatalkan juga. Dengan ini, jumlah bonus perkongsian keuntungan yang pernah diterima perlu dipulangkan kepada Syarikat.


8.9

Apabila diminta oleh Syarikat, penaja dan semua upline yang terlibat bertanggungjawab membayar balik, memulangkan atau membayar ganti-rugi kepada Syarikat ke atas apa-apa komisen/bonus jualan, hadiah atau intensif lain yang pernah diterima daripada Syarikat menerusi jualan produk terbatal ini.


8.10

Pengedar-pengedar yang terlibat dibawah seksyen 8.8 & 8.9 tersebut di atas bertanggungjawab membayar balik kepada Syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan. Kegagalan untuk berbuat demikian akan menyebabkan keahlian mereka dibatalkan atau digantung dibawah seksyen 8.5


8.11

Pengedar yang telah digangtung atau ditamatkan keahliannya TIDAK boleh memasuki mana-mana premis Syarikat, tidak boleh terlibat atau menyertai mana-mana aktiviti yang dianjurkan atau dibawah naungan Syarikat.