Seksyen 6 - Tanggungjawab Penaja


6.1

Penaja adalah seorang Pengedar Syarikat yang telah berjaya menjual produk dan memberi servis cermelang kepada seorang pelanggan baru (yang telah menandatangani borang permohonan pengedaran) di bawah pelan pemasaran Syarikat.


6.2

Penaja bertanggungjawab memberi latihan dan sokongan kepada Pengedar baru (yang kini dibawah rangkaian pengedarannya, iaitu downline) dan juga perlu menjelaskan dan memastikan Pengedar baru tersebut telah membaca dan memahami peraturan dibawah Polisi & Prosedur Pengedar Syarikat dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 (AJLSAP1993).


6.3

Penaja mestilah memberi latihan produk dan pelan pemasaran kepada Pengedar baru berasaskan bahan dan maklumat yang telah diluluskan oleh Syarikat. Penaja tidak boleh memberi penekanan yang berlebihan terhadap komisen tinggi yang tidak seimbang atau pembayaran komisen.


6.4

Penaja TIDAK boleh menggunakan kekasaran atau penipuan, atau membuat sebarang representatsi yang tidak benar, untuk mengelirukan Pengedar baru.


6.5

Penaja mestilah menerangkan kepada Pengedar baru dengan jelas bahawa komisen jualan hanya dibayar berdasarkan hasil jualan produk sahaja, dan TIADA bayaran lain akan dibuat semata-mata untuk penajaan pengedar baru sahaja.