Mcocean Entrepreneur Training 2018

MC Ocean telah mengadakan Kursus Entrepreneur Training mula dari 26 ke 28 Oktober di Palm Garden Hotel,Kuala Lumpur. Beratus-ratus rakan kongsi peniaga dari Malaysia,Singapura,Indonesia dan China telah berkumpul di sini untuk belajar ilmu yang terkini. Sejak dahulu, MC Ocean sentiasa fokus dalam memupuk lebih ramai usahawan-usahawan yang berjaya, dengan mengadakan kursus tersebut, MC Ocean mahu membantu setiap rakan kongsi peniaga boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya melalui memahami dan menerima pengetahuan yang terbaru mengenai dasar dan produk syarikat, Strategi pemasaran, pemikiran, kelakuan dan pengetahuan yang harus ada sebagai seorang elite rakan kongsi peniaga.